Quyết định về việc khen thưởng CĐV xuất sắc năm 2019 - 2020